Principiile enuntate in prezenta politica reprezinta baza angajamentului PUBLIC AFFAIRS SOLUTIONS SRL in ceea ce priveste etica si integritatea. Prin aceasta politica, Managerul solicita in mod explicit tuturor angajatilor sa adere la valorile fundamentale de integritate si transparenta, sa promoveze si sa sustina o cultura a conformarii cu prevederile legale prin care mita si coruptia nu sunt tolerate.

Prin angajamentul de toleranta ZERO la acte de mita si coruptie, PUBLIC AFFAIRS SOLUTIONS SRL se asigura ca fiecare incalcare raportata, detectata sau suspectata a prevederilor anti-mita si anti-coruptie va fi evaluata si investigata. Astfel vor fi initiate actiuni disciplinare corespunzatoare in paralel cu sanctiunile specifice stabilite prin normele legale aplicabile.

Garantam ca niciun angajat nu va fi sanctionat sau supus unor represalii pentru refuzul de a lua parte la un act de mituire, activ sau pasiv, direct sau indirect, sau in cazul de raportare a unor acte de coruptie, existente sau tentative. lncurajam semnalarea unor preocupari de buna credinta sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toata increderea si fara frica de represalii.

Aceste principii sunt sustinute de un management al riscurilor si implementare a unui Sistem de Management Anti-Mita, in conformitate cu prevederile standardului international ISO 37001.
Obiectivul strategic care trebuie atins si mentinut in mod continuu reprezinta „Zero lncidente de Mituire”.

Ne angajam sa prevenim si sa combatem intr-un mod proactiv orice acte sau tentative de coruptie. Realizam acest lucru prin promovarea in randul tuturor partilor interesate, a principiilor de etica si integritate.

PUBLIC AFFAIRS SOLUTIONS SRL intentioneaza sa devina un model de referinta, prin implementarea celor mai bune practici si standarde de prevenire si combatere a coruptiei. Vom
depune toate eforturile pentru a promova aceleasi principii de etica si integritate in randul tuturor
partenerilor nostri, publici si privati. Ne rezervam dreptul de a refuza sau de a ne retrage din relatii de colaborare daca exista indicii in ceea ce priveste acte de coruptie sau frauda.
PUBLIC AFFAIRS SOLUTIONS SRL se angajeaza sa respecte cerintele legale si de reglementare aplicabile, precum si cele ale Sistemului de Management Anti-Mita si sa isi imbunatateasca continuu performantele in acest domeniu.

Responsabilul Anti-Mita primeste autoritatea, independenta si instrumentele necesare coordonarii si supervizarii sistemului de management anti-mita.

Data: 15.10.2020