ONE Tower of Bucharest, 4th Floor, Calea Floreasca 165, Sector1, Bucharest, Romania 014459
+40 372 351 471
office@publicaffairssolutions.ro

Totul despre Public Affairs şi Advocacy

Noțiuni

Noţiunea de „advocacy” desemnează activitatea de a apăra/sprijini un principiu sau un punct de vedere (individual/general/al unei organizaţii) în faţa unei instituţii guvernamentale sau a legiuitorului.

 

Activităţile de Advocacy și Lobby în sens general

Activitatea de advocacy este percepută ca un proces complex de implicare a membrilor societăţii în promovarea schimbărilor în comunitate. Acţiunile de advocacy vizează influenţarea activităţii autorităţilor publice în beneficiul întregii comunităţi.

 Ca activităţi specifice acestui proces se întâlnesc: campanii de presă (manifestate prin intermediul apariţiilor televizate, emisiunilor radio şi TV, editorialelor), organizarea de evenimente publice (care pot fi grupuri de dialog, dezbateri, conferinţe, simpozioane), crearea de reţele de comunicare pe internet (website-uri, blog-uri, conturi de instagram/twitter sau facebook), editarea de materiale informative (broşuri, pliante, reviste).

Activitatea de lobby se referă la influențarea legitimă a deciziilor politice, prin activități de comunicare profesionist realizate, care implică expertiză legislativă, tehnici discursive şi abilități strategice.

Prin public affairs se înțelege activitatea unui grup, cum suntem noi, echipa PAS, care încearcă să determine puterea legislativă sau executivă să adopte o poziție sau să ia o decizie care să servească interesele legitime ale respectivului grup.

În plus, prin activitatea noastră, factorii decizionali – parlamentarii, reprezentanții administrației publice centrale și locale etc. – pot beneficia, prin intermediul acestor grupuri, de expertiză unor specialiști în diferite domenii.

Compania era anterior McGuireWoods Consulting S.R.L. Începând cu 1 ianuarie 2020, Compania și-a încheiat relația cu McGuireWoods Consulting LLC, McGuireWoods LLP și afiliații lor și și-a schimbat numele în Public Affairs Solutions S.R.L.

© 2020 Copyright Public Affairs Solutions S.R.L. All rights reserved